Środki ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Środki ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji

Procedury certyfikacji ŚOI znaleźć można w unijnej dyrektywie 89/689/EWG. Środki ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji, w odróżnieniu od ŚOI o prostej konstrukcji, podlegają ocenie zgodności WE (producent musi wykazać, że określony wyrób oraz proces jego produkcji jest zgodny z wymaganiami norm i przepisów prawnych). Czym charakteryzują się ŚOI o złożonej konstrukcji i do ochrony przed jakimi zagrożeniami są przeznaczone? Zobacz