Znaki bezpieczeństwa – obowiązki pracodawców
Przepisy, ustawy

Znaki bezpieczeństwa – obowiązki pracodawców

Dyrektywa 92/58/EWG wprowadza nie tylko jeden, znormalizowany system znaków bezpieczeństwa, obowiązujący we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Dokument określa również minimalne wymagania dla tych znaków (np. wzory czy zasady stosowania) oraz wskazuje na obowiązki pracodawców, np. w kwestii wdrożenia oznakowania czy poinformowania pracowników o systemie znaków. Zobacz