Promieniowanie laserowe – bezpieczeństwo i ostrzeżenia
Odzież ochronna i BHP Oznakowanie obiektów

Promieniowanie laserowe – bezpieczeństwo i ostrzeżenia

Promieniowanie laserowe, inaczej niż promieniowanie jonizujące, nie występuje w przyrodzie – wytwarzane jest przez specjalne urządzenia, lasery (ang. Light Amplification by Stimulated Emission). Znajduje ono szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, jednak korzystanie z niego wymaga specjalnych środków bezpieczeństwa – nieprawidłowe eksploatowanie urządzeń może mieć fatalne konsekwencje dla zdrowia. Zobacz