Dobór środków ochrony indywidualnej
Odzież ochronna i BHP

Dobór środków ochrony indywidualnej

Przed zaopatrzeniem pracowników w środki ochrony indywidualnej pracodawca powinien upewnić się, że środki te są adekwatne do istniejącego zagrożenia, a także uwzględnić warunki istniejące w danym miejscu pracy oraz wymagania ergonomii i stan zdrowia pracownika. Środki ochrony indywidualnej powinny być również odpowiednie dopasowane do użytkownika. Na jakich jeszcze zasadach powinien być przeprowadzony dobór środków ochrony indywidualnej dla pracowników? Zobacz