Gdzie umieścić instrukcję BHP?
Przepisy BHP

Gdzie umieścić instrukcję BHP?

Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek zaznajomić pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, które dotyczą wykonywanych przez nich prac. W tym celu musi m.in. udostępnić aktualne instrukcje BHP. Co mówią przepisy na temat ich lokalizacji? Gdzie umieścić instrukcję BHP? Zobacz
Przepisy dot. bezpieczeństwa pracowników
Przepisy, ustawy

Przepisy dot. bezpieczeństwa pracowników

Wśród zapisów Kodeksu pracy znajdziemy taki, który mówi o tym, że pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z Dnia 26 Września 1997 roku rozwija przepisy dot. bezpieczeństwa pracowników, m.in. mówiąc o tym, jak wspomniany obowiązek powinien być realizowany. Zobacz
Środki higieny osobistej dla pracowników
Przepisy, ustawy Środki czystości

Środki higieny osobistej dla pracowników

Pracodawca musi przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego obowiązkiem jest ochrona zdrowia i życia zatrudnionych osób poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W związku z tym musi zapewnić odpowiednie środki czystości. Jakie są normy i zasady przydziału, jeśli chodzi o środki higieny osobistej dla pracowników? Zobacz
Konserwacja odzieży ochronnej
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Konserwacja odzieży ochronnej

Jedną z powinności pracodawcy, która wynika z zapisów Kodeksu pracy, jest ustalenie rodzajów środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, jakie niezbędne są na danym stanowisku pracy. Pracodawca określa również przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia. Zgodnie z Kodeksem pracy również konserwacja odzieży ochronnej leży w gestii pracodawcy. Co konkretnie mówią przepisy na temat prania i konserwacji ubrań ochronnych? Zobacz
Środki ochrony indywidualnej – obowiązki pracodawców
Przepisy, ustawy

Środki ochrony indywidualnej – obowiązki pracodawców

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej środki ochrony indywidualnej to urządzenia lub wyposażenie, które przewidziane jest do noszenia lub trzymania przez użytkownika w celu ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub zdrowie. Jakie obowiązki w kwestii środków ochrony indywidualnej nakłada na pracodawców Kodeks pracy? Zobacz
Znaki BHP w miejscu pracy (norma PN-93/N-01256/03)
Przepisy, ustawy

Znaki BHP w miejscu pracy (norma PN-93/N-01256/03)

Bezpieczeństwo i higiena pracy – ten termin znamy chyba wszyscy. Najczęściej kojarzymy go z obligatoryjnymi szkoleniami, nie zawsze prowadzonymi w sposób ciekawy, które musimy co jakiś czas przechodzić w miejscach pracy. Niestety, dla większości osób jest to przykra konieczność „do odbębnienia”. Niesłusznie – nie zdajemy sobie sprawy, że przepisy oraz znaki BHP istnieją po to, aby chronić nasze zdrowie i życie. Zobacz