Konserwacja odzieży ochronnej
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Konserwacja odzieży ochronnej

Jedną z powinności pracodawcy, która wynika z zapisów Kodeksu pracy, jest ustalenie rodzajów środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, jakie niezbędne są na danym stanowisku pracy. Pracodawca określa również przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia. Zgodnie z Kodeksem pracy również konserwacja odzieży ochronnej leży w gestii pracodawcy. Co konkretnie mówią przepisy na temat prania i konserwacji ubrań ochronnych? Zobacz