Pomieszczenia do prania i przechowywania odzieży roboczej
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Pomieszczenia do prania i przechowywania odzieży roboczej

Pomieszczenia do prania i przechowywania odzieży roboczej muszą spełniać określone wymagania, zawarte w załączniku nr 3 (Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych) do Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Co warto wiedzieć na ten temat? Zobacz