Kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?
Przepisy, ustawy

Kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Za zapewnienie i wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, odpowiadają właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów. A kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego? Zobacz