Wymagania dla różnych typów ŚOI
Przepisy, ustawy

Wymagania dla różnych typów ŚOI

Wymagania dla różnych typów ŚOI można znaleźć w Dyrektywie 89/686/EWG. Oprócz wymagań podstawowych dokument określa również wymagania dodatkowe, m.in. dla ŚOI do użytku w niezwykle niebezpiecznych sytuacjach, dla ŚOI wyposażonych w części składowe, które mogą być regulowane lub odłączane przez użytkownika, oraz dla ŚOI przeznaczonych do podłączania innych, zewnętrznych urządzeń uzupełniających. Zobacz