Znaki na pojemnikach i rurach – minimalne wymagania
Oznakowanie obiektów Przepisy, ustawy

Znaki na pojemnikach i rurach – minimalne wymagania

Zbiorniki i pojemniki używane w pracy z użyciem niebezpiecznych substancji i preparatów lub stosowane do ich magazynowania, a także widoczne rury zawierające lub transportujące substancje i preparaty, które stanowią zagrożenie, muszą być odpowiednio etykietowane (piktogramem lub symbolem na kolorowym tle). Warunki, jakie powinny spełniać znaki na pojemnikach i rurach, znaleźć można w Dyrektywie  92/58/EWG. Zobacz