Gdzie ustawić śmietnik na posesji?
Przepisy, ustawy

Gdzie ustawić śmietnik na posesji?

Wytyczne, w jaki sposób i gdzie ustawić śmietnik na posesji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zobacz