Słownik pojęć BHP – podstawowe pojęcia BHP, cz. II
Przepisy, ustawy

Słownik pojęć BHP – podstawowe pojęcia BHP, cz. II

Czym różni się teren zakładu pracy od stanowiska pracy, a urządzenia ochronne od środków ochrony zbiorowej? Kontynuujemy przegląd podstawowych pojęć, związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Słownik pojęć BHP zawiera definicje słów kluczowych, z jakimi można  spotkać się m.in. w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku. Zobacz