Odzież ochronna dla zbrojarzy
Odzież ochronna i BHP

Odzież ochronna dla zbrojarzy

Zbrojarz to osoba odpowiedzialna za dobór i montowanie stalowego zbrojenia budowanego obiektu. Praca wykonywana jest najczęściej na placach budowy, a więc na otwartej przestrzeni. Zbrojarz narażony jest na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych (odzież ochronna dla zbrojarzy powinna chronić np. przed wiatrem, deszczem, niską temperaturą). Inne niebezpieczeństwa wynikają z pracy na wysokościach i w wykopach, zagrożenia stanowią także wykorzystywane przy pracy maszyny i urządzenia. Zobacz