Wysokość pomieszczeń pracy i powierzchni roboczej
Przepisy, ustawy

Wysokość pomieszczeń pracy i powierzchni roboczej

Powierzchnia i wysokość pomieszczeń pracy to kolejne zagadnienie, którym zajmuje się Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dobierz wysokość powierzchni roboczej do rodzaju wykonywanej pracy. Sprawdź, jaka powinna być wysokość pomieszczenia biurowego, a jaka w pomieszczeniu do pracy, w którym występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia. Zobacz