Jak odpowiednio dobrać środki ochrony dróg oddechowych?
Odzież ochronna i BHP

Jak odpowiednio dobrać środki ochrony dróg oddechowych?

Środki ochrony dróg oddechowych powinny zapewniać bezpieczeństwo pracownikom, którzy narażeni są w miejscu pracy na oddziaływanie czynników niebezpiecznych albo szkodliwych dla układu oddechowego (zanieczyszczenia powietrza, np. pyłami lub oparami drażniących substancji, niedobór tlenu). Odpowiednio dobrany sprzęt zapobiega m.in. zatruciom, uszkodzeniom płuc czy alergiom i chorobom. Zobacz