Normy dotyczące znaków bezpieczeństwa i BHP
Przepisy, ustawy

Normy dotyczące znaków bezpieczeństwa i BHP

Regulacje w kwestii znaków bezpieczeństwa (ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej, BHP), znajdują się w europejskiej Dyrektywie 92/58/EWG w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy. Jak postanowienia dyrektywy zostały przeniesione do polskiego prawodawstwa i jakie normy dotyczące znaków bezpieczeństwa i BHP warto znać? Zobacz
Znaki BHP w miejscu pracy (norma PN-93/N-01256/03)
Przepisy, ustawy

Znaki BHP w miejscu pracy (norma PN-93/N-01256/03)

Bezpieczeństwo i higiena pracy – ten termin znamy chyba wszyscy. Najczęściej kojarzymy go z obligatoryjnymi szkoleniami, nie zawsze prowadzonymi w sposób ciekawy, które musimy co jakiś czas przechodzić w miejscach pracy. Niestety, dla większości osób jest to przykra konieczność „do odbębnienia”. Niesłusznie – nie zdajemy sobie sprawy, że przepisy oraz znaki BHP istnieją po to, aby chronić nasze zdrowie i życie. Zobacz