Prace szczególnie niebezpieczne – przepisy ogólne
Przepisy, ustawy

Prace szczególnie niebezpieczne – przepisy ogólne

Prace szczególnie niebezpieczne to takie, które charakteryzują się występowaniem zwiększonych zagrożeń dla zdrowia i życia osób, które je wykonują. Przepisy, związane z bezpieczeństwem przy tego rodzaju pracach, znajdują się m.in. w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobacz
BHP – kontrole stanu bezpieczeństwa, instrukcje bezpieczeństwa
Przepisy, ustawy

BHP – kontrole stanu bezpieczeństwa, instrukcje bezpieczeństwa

Pracodawca odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu pracy. Swoje obowiązki w zakresie BHP musi spełnić w stosunku do wszystkich pracowników, bez względu na formę ich zatrudnienia. Co mówią przepisy na temat kontroli stanu bezpieczeństwa w zakładzie pracy i jakie są wymagania, jeśli chodzi o instrukcje bezpieczeństwa? Zobacz
Przepisy dot. bezpieczeństwa pracowników
Przepisy, ustawy

Przepisy dot. bezpieczeństwa pracowników

Wśród zapisów Kodeksu pracy znajdziemy taki, który mówi o tym, że pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z Dnia 26 Września 1997 roku rozwija przepisy dot. bezpieczeństwa pracowników, m.in. mówiąc o tym, jak wspomniany obowiązek powinien być realizowany. Zobacz
Apteczka w zakładzie pracy
Przepisy, ustawy

Apteczka w zakładzie pracy

Apteczka w zakładzie pracy powinna znajdować się w widocznym, ogólnodostępnym miejscu. Obowiązek posiadania apteczki w miejscu pracy wynika z kodeksu pracy oraz zapisów Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobacz
BHP na terenie zakładu pracy
Przepisy, ustawy

BHP na terenie zakładu pracy

BHP na terenie zakładu pracy – w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 znaleźć można wytyczne dotyczące m.in. oświetleń i urządzeń elektrycznych oraz ilości wody, przeznaczonej do różnych celów, jaką jest zobowiązany zapewnić pracodawca. Zobacz
Instrukcje BHP
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Instrukcje BHP

Prawo zobowiązuje pracodawców do zapewnienia wszystkim zatrudnionym osobom odpowiednich, to znaczy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jednym z podstawowych elementów wpływających bezpieczeństwo są przepisy BHP. Rolą pracodawcy jest zaznajomienie pracowników z przepisami, służą temu m.in. odpowiednie szkolenia oraz instrukcje BHP. Instrukcje są niezbędnym elementem wyposażenia w każdym miejscu pracy. Zobacz