System kontroli jakości WE dla produktu finalnego
Przepisy, ustawy

System kontroli jakości WE dla produktu finalnego

Środki ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji muszą być poddawane szczegółowej kontroli, czy spełniają wszystkie określone dla nich wymagania, nie tylko na etapie ich projektowania. Bardzo ważną kwestią jest również ocena jakości już wyprodukowanych ŚOI. Narzędziem, który umożliwia taki nadzór jest system kontroli jakości WE dla produktu finalnego. Zobacz