System kontroli jakości WE dla produktu finalnego
Przepisy, ustawy

System kontroli jakości WE dla produktu finalnego

Środki ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji muszą być poddawane szczegółowej kontroli, czy spełniają wszystkie określone dla nich wymagania, nie tylko na etapie ich projektowania. Bardzo ważną kwestią jest również ocena jakości już wyprodukowanych ŚOI. Narzędziem, który umożliwia taki nadzór jest system kontroli jakości WE dla produktu finalnego. Zobacz
Procedury oceny typu WE
Przepisy, ustawy

Procedury oceny typu WE

Ocena zgodności typu WE wymagana jest dla środków ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji. Producent musi wykazać, że ŚOI, a także proces produkcji jest zgodny z wymaganiami norm zharmonizowanych i określonych przepisów prawnych. Procedury oceny typu WE opisane zostały w Dyrektywie 89/686/EWG. Zobacz