ŚOI chroniące oczy i skórę przed niebezpiecznymi czynnikami
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

ŚOI chroniące oczy i skórę przed niebezpiecznymi czynnikami

W unijnej dyrektywie 89/686/EWG znajdują się szczegółowe wytyczne dla różnego rodzaju środków ochrony indywidualnej, w tym ŚOI chroniące oczy i skórę przed niebezpiecznymi czynnikami. Znaleźć tam można informacje m.in. o tym, jakie warunki powinny spełniać materiały, z jakich robione są poszczególne ŚOI, czy o tym, co powinno znaleźć się w karcie producenta. Zobacz
Ochrona oczu i twarzy – odzież ochronna i robocza
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Ochrona oczu i twarzy – odzież ochronna i robocza

Odpryski, bryzgi, opiłki, a także inne czynniki mechaniczne oraz chemiczne, termiczne, biologiczne lub promieniowanie (laserowe, elektromagnetyczne, jonizujące) mogą stanowić poważne zagrożenie dla oczu i twarzy. Wówczas niezbędne jest stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia. Ważne, by ochrona oczu i twarzy była dostosowana  do rodzaju zagrożenia, które występuje w miejscu pracy. Zobacz