Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej

W miejscu pracy mogą występować różne czynniki, stwarzające zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników. Jeżeli zagrożeń tych nie można uniknąć albo wystarczająco ograniczyć, np. za pomocą odpowiedniej organizacji pracy czy środków ochrony zbiorowej, należy stosować środki ochrony indywidualnej. Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej opisane zostały w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. Zobacz
Norma EN ISO 20471:2013
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Norma EN ISO 20471:2013

Norma EN ISO 20471:2013 dotyczy odzieży ochronnej a uściślając, określa wymagania dla odzieży o intensywnej widzialności. Warto dodać, że jest ona aktualną wersją normy EN471. Odzież ochronna używana jest podczas pracy, aby chronić przed różnymi, szkodliwymi lub niebezpiecznymi czynnikami. Jej rolą jest również zabezpieczenie osoby pracującej w takich warunkach przed możliwymi urazami ciała. Zobacz