Ochrona oczu i twarzy – odzież ochronna i robocza
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Ochrona oczu i twarzy – odzież ochronna i robocza

Odpryski, bryzgi, opiłki, a także inne czynniki mechaniczne oraz chemiczne, termiczne, biologiczne lub promieniowanie (laserowe, elektromagnetyczne, jonizujące) mogą stanowić poważne zagrożenie dla oczu i twarzy. Wówczas niezbędne jest stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia. Ważne, by ochrona oczu i twarzy była dostosowana  do rodzaju zagrożenia, które występuje w miejscu pracy. Zobacz