Warsztat samochodowy – bezpieczeństwo i znaki BHP
Oznakowanie obiektów

Warsztat samochodowy – bezpieczeństwo i znaki BHP

Warsztat samochodowy jest takim miejscem pracy, w którym brak przestrzegania przepisów BHP może stanowić szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia – mechanicy codziennie mają kontakt ze specjalistycznymi narzędziami, urządzeniami mechanicznymi czy substancjami chemicznym (np. łatwopalnymi czy wydzielającymi szkodliwe opary). Zobacz