Substancje chemiczne – oznakowanie
Przepisy, ustawy

Substancje chemiczne – oznakowanie

Znaki chemiczne oraz różnego rodzaju substancje i mieszaniny mogą stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, którzy mają z nimi styczność – np. pracowników laboratoriów. Z tego powodu poprawne oznakowanie niebezpiecznych preparatów jest elementem niezmiernie ważnym, a sposób oznakowania powinien spełniać odpowiednie normy. Zobacz
ADR-RID – piktogramy
Przepisy, ustawy

ADR-RID – piktogramy

Konwencja ADR została sporządzona w Genewie, 30 września 1957. Pierwotnie podpisało ją 9 państw sygnatariuszy, jednak na chwilę obecną obowiązuje praktycznie w całej Europie (wyjątek stanowi tu Wielka Brytania, która posiada odrębne oznaczenia). ADR-RID jest systemem piktogramów ostrzegawczych, wykorzystywanych przy transporcie materiałów niebezpiecznych. Zobacz