ŚOI chroniące przed zagrożeniami (urazy mechaniczne, hałas)
Przepisy, ustawy

ŚOI chroniące przed zagrożeniami (urazy mechaniczne, hałas)

ŚOI chroniące przed zagrożeniami różnego rodzaju powinny spełniać szereg wymagań. Muszą być odpowiednio zaprojektowane i wykonane, tak by zapewnić jak najlepszą ochronę przed szkodliwymi czynnikami czy ewentualnymi urazami. Dodatkowe wymagania, jakie powinny spełniać środki ochrony indywidualnej chroniące przed urazami mechanicznymi i skutkami hałasu, określone zostały w Dyrektywie 89/686/EWG. Zobacz
Normy dotyczące znaków bezpieczeństwa i BHP
Przepisy, ustawy

Normy dotyczące znaków bezpieczeństwa i BHP

Regulacje w kwestii znaków bezpieczeństwa (ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej, BHP), znajdują się w europejskiej Dyrektywie 92/58/EWG w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy. Jak postanowienia dyrektywy zostały przeniesione do polskiego prawodawstwa i jakie normy dotyczące znaków bezpieczeństwa i BHP warto znać? Zobacz