Szkodliwe czynniki chemiczne w miejscu pracy
Odzież ochronna i BHP

Szkodliwe czynniki chemiczne w miejscu pracy

Substancje chemiczne, których oddziaływanie na organizm człowieka prowadzi (lub może prowadzić) do schorzeń albo pogorszenia stanu zdrowia, zaliczamy do czynników szkodliwych. Na oddziaływanie takich substancji narażeni są m.in. pracownicy laboratoriów, magazynów, różnych fabryk i warsztatów produkcyjnych (zwłaszcza tam, gdzie wytwarza się np. środki czystości, kleje, farby czy tworzywa sztuczne). Jak klasyfikuje się czynniki chemiczne w miejscu pracy i jak chronić zdrowie pracowników? Zobacz
Substancje chemiczne – oznakowanie
Przepisy, ustawy

Substancje chemiczne – oznakowanie

Znaki chemiczne oraz różnego rodzaju substancje i mieszaniny mogą stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, którzy mają z nimi styczność – np. pracowników laboratoriów. Z tego powodu poprawne oznakowanie niebezpiecznych preparatów jest elementem niezmiernie ważnym, a sposób oznakowania powinien spełniać odpowiednie normy. Zobacz