Gdzie umieścić instrukcję BHP?
Przepisy BHP

Gdzie umieścić instrukcję BHP?

Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek zaznajomić pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, które dotyczą wykonywanych przez nich prac. W tym celu musi m.in. udostępnić aktualne instrukcje BHP. Co mówią przepisy na temat ich lokalizacji? Gdzie umieścić instrukcję BHP? Zobacz
Organizacja stanowisk pracy a bezpieczeństwo pracowników
Przepisy, ustawy

Organizacja stanowisk pracy a bezpieczeństwo pracowników

Wymagania związane z tym, jak powinna wyglądać organizacja stanowiska pracy, zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku. Zgodnie z Rozporządzeniem stanowiska pracy powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników. Zobacz
Punkty pierwszej pomocy
Przepisy, ustawy

Punkty pierwszej pomocy

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy podejmowanie działań, których celem jest zapobieganie powstawaniu niebezpieczeństw w miejscu pracy, a także zapewnienie, w razie wypadku, odpowiednich środków, niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy. Punkty pierwszej pomocy oraz apteczki stanowią podstawę systemu pierwszej pomocy w zakładach pracy. Zobacz
Ocena ryzyka zawodowego
Przepisy, ustawy

Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, które związane są z wykonywaną pracą. Ocena ryzyka zawodowego powinna zaś zapobiegać szkodliwym skutkom takich zdarzeń. Polega ona na dokładnej weryfikacji miejsca pracy i ocenie, co może stwarzać potencjalne zagrożenie dla pracowników. Ocena ryzyka zawodowego pozwala na wprowadzenie odpowiednich środków, które wyeliminują lub zminimalizują zagrożenia. Zobacz
Przepisy dot. bezpieczeństwa pracowników
Przepisy, ustawy

Przepisy dot. bezpieczeństwa pracowników

Wśród zapisów Kodeksu pracy znajdziemy taki, który mówi o tym, że pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z Dnia 26 Września 1997 roku rozwija przepisy dot. bezpieczeństwa pracowników, m.in. mówiąc o tym, jak wspomniany obowiązek powinien być realizowany. Zobacz
Klimatyzacja i wentylacja w pracy
Przepisy, ustawy

Klimatyzacja i wentylacja w pracy

Optymalna temperatura w miejscu pracy to jeden z podstawowych elementów, który wpływa na dobre samopoczucie, a więc i wydajność pracowników. Równie ważne jest, aby pomieszczenia były wyposażone w wentylację zapewniającą odpowiednią wymianę powietrza. Wymagania, jakie powinna spełniać klimatyzacja i wentylacja w pracy, reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 Zobacz
Środki higieny osobistej dla pracowników
Przepisy, ustawy Środki czystości

Środki higieny osobistej dla pracowników

Pracodawca musi przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego obowiązkiem jest ochrona zdrowia i życia zatrudnionych osób poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W związku z tym musi zapewnić odpowiednie środki czystości. Jakie są normy i zasady przydziału, jeśli chodzi o środki higieny osobistej dla pracowników? Zobacz
Przepisy dot. ogrzewania i wentylacji w miejscu pracy
Przepisy, ustawy

Przepisy dot. ogrzewania i wentylacji w miejscu pracy

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Optymalne warunki podczas wszelkich prac wpływają na bezpieczeństwo i komfort osób zatrudnionych. Przepisy dot. ogrzewania i wentylacji w miejscu pracy znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobacz
Oświetlenie w miejscu pracy
Przepisy, ustawy

Oświetlenie w miejscu pracy

Oświetlenie w miejscu pracy jest bardzo ważnym elementem, który wpływa nie tylko na wykonywanie czynności, ale również samopoczucie pracowników. Jakie wymagania powinno spełniać oświetlenie w miejscu pracy? Zobacz
Wymagania dla pomieszczeń pracy
Przepisy, ustawy

Wymagania dla pomieszczeń pracy

Przepisy ogólne, które określają wymagania dla pomieszczeń pracy znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku. Przepisy mówią m.in. o pomieszczeniach pracy, które znajdują się poniżej poziomu otaczającego terenu. Zobacz