Gdzie ustawić śmietnik na posesji?
Przepisy, ustawy

Gdzie ustawić śmietnik na posesji?

Wytyczne, w jaki sposób i gdzie ustawić śmietnik na posesji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zobacz
Segregacja odpadów w świetle nowych przepisów
Przepisy, ustawy

Segregacja odpadów w świetle nowych przepisów

Przeciętny Polak wytwarza około 300 kilogramów odpadów komunalnych rocznie. Trzeba podkreślić, że śmieci oraz ich składowanie stanowią bardzo duży problem nie tylko w skali Polski i Europy, ale całego świata. Właśnie dlatego coraz więcej państw wprowadza obowiązek ich segregacji, czyli zbierania do specjalnie oznakowanych pojemników, uwzględniając materiały, z których zostały one wyprodukowane. Zobacz