Odzież chroniąca przed polem elektromagnetycznym
Odzież ochronna i BHP

Odzież chroniąca przed polem elektromagnetycznym

Źródłem promieniowania elektromagnetycznego może być m.in. sprzęt komputerowy, różne urządzenia elektryczne, a także obiekty nadawcze i systemy bezprzewodowych sieci lokalnych. Powszechnie wykorzystywane w domach i w biurach sprzęty nie powinny wytwarzać pola elektromagnetycznego, które zagrażałoby zdrowiu. Jednak w miejscach pracy, gdzie pole to jest duże, niezbędna jest odzież chroniąca przed polem elektromagnetycznym. Zobacz