Dodatkowe wymagania dla ŚOI różnego typu
Przepisy, ustawy

Dodatkowe wymagania dla ŚOI różnego typu

Dodatkowe wymagania dla ŚOI różnego typu określa Dyrektywa 89/686/EWG. Jakie wymagania muszą spełniać ŚOI ulegające starzeniu, przewidziane do użytku w atmosferze zagrożonej wybuchem oraz do użytku w nagłych wypadkach lub do szybkiego zakładania lub zdejmowania? Zobacz