Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej BHP: przykłady, definicje, podział i przydatne oznaczenia
Odzież ochronna i BHP

Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej BHP: przykłady, definicje, podział i przydatne oznaczenia

W miejscu pracy mogą występować różne zagrożenia. Środki ochrony indywidualnej (mogą to być np. specjalne ubrania, rękawice, gogle, hełmy) i środki ochrony zbiorowej (np. dostosowane do warunków rozwiązania konstrukcyjne) to wszelkie środki które chronią pracowników przed następstwami tych zagrożeń. Co warto o nich wiedzieć? Zobacz
ŚOI chroniące układ oddechowy przed niebezpiecznymi substancjami
Przepisy, ustawy

ŚOI chroniące układ oddechowy przed niebezpiecznymi substancjami

 ŚOI chroniące układ oddechowy przed niebezpiecznymi substancjami i czynnikami zakaźnymi powinny być dobrane odpowiednio do rodzaju zagrożenia, które występuje w pracy. Chronią one przed skutkami niedotlenienia, a także przed możliwością uszkodzenia płuc, chorobami dróg oddechowych, zatruciami i alergiami. Jakie warunki powinny spełniać poszczególne środki ochrony układu oddechowego, aby dobrze spełniały swoją rolę? Zobacz
Dodatkowe wymagania dla ŚOI
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Dodatkowe wymagania dla ŚOI

Dyrektywa 89/686/EWG określa podstawowe wymagania, jakie powinny spełniać wszystkie środki ochrony indywidualnej, dopuszczone do obrotu w państwach UE. Oprócz tego w Dyrektywie znajdziemy również dodatkowe wymagania dla ŚOI, wspólne dla różnych klas lub typów środków ochrony indywidualnej. Zobacz
Ocena typu WE
Przepisy, ustawy

Ocena typu WE

Ocena typu WE Środki ochrony indywidualnej, które dopuszczone zostały do obrotu na terenie Unii Europejskiej, muszą spełniać wymagania odpowiednich norm. Proces certyfikacji nie jest taki sam dla wszystkich rodzajów ŚOI – ocena typu WE nie dotyczy środków o prostej konstrukcji. Taka ocena konieczna jest w przypadku ŚOI o złożonej konstrukcji. Czym jest ocena typu WE i co warto wiedzieć na jej temat? Zobacz
Środki ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Środki ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji

Procedury certyfikacji ŚOI znaleźć można w unijnej dyrektywie 89/689/EWG. Środki ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji, w odróżnieniu od ŚOI o prostej konstrukcji, podlegają ocenie zgodności WE (producent musi wykazać, że określony wyrób oraz proces jego produkcji jest zgodny z wymaganiami norm i przepisów prawnych). Czym charakteryzują się ŚOI o złożonej konstrukcji i do ochrony przed jakimi zagrożeniami są przeznaczone? Zobacz