Szkodliwe czynniki chemiczne w miejscu pracy
Odzież ochronna i BHP

Szkodliwe czynniki chemiczne w miejscu pracy

Substancje chemiczne, których oddziaływanie na organizm człowieka prowadzi (lub może prowadzić) do schorzeń albo pogorszenia stanu zdrowia, zaliczamy do czynników szkodliwych. Na oddziaływanie takich substancji narażeni są m.in. pracownicy laboratoriów, magazynów, różnych fabryk i warsztatów produkcyjnych (zwłaszcza tam, gdzie wytwarza się np. środki czystości, kleje, farby czy tworzywa sztuczne). Jak klasyfikuje się czynniki chemiczne w miejscu pracy i jak chronić zdrowie pracowników? Zobacz
Jak odpowiednio dobrać środki ochrony dróg oddechowych?
Odzież ochronna i BHP

Jak odpowiednio dobrać środki ochrony dróg oddechowych?

Środki ochrony dróg oddechowych powinny zapewniać bezpieczeństwo pracownikom, którzy narażeni są w miejscu pracy na oddziaływanie czynników niebezpiecznych albo szkodliwych dla układu oddechowego (zanieczyszczenia powietrza, np. pyłami lub oparami drażniących substancji, niedobór tlenu). Odpowiednio dobrany sprzęt zapobiega m.in. zatruciom, uszkodzeniom płuc czy alergiom i chorobom. Zobacz