Ochrona dróg oddechowych
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Ochrona dróg oddechowych

Ochrona dróg oddechowych jest konieczna, jeżeli mamy do czynienia z dużym stężeniem niebezpiecznych substancji w powietrzu lub gdy pojawiają się inne niekorzystne dla zdrowia czynniki. W zależności od rodzaju zagrożenia, jakie występuje w miejscu pracy, stosuje się różny sprzęt ochronny, np. maski jednorazowe lub maski pełnotwarzowe. Zobacz