Środki ochrony twarzy i oczu
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Środki ochrony twarzy i oczu

Środki ochrony twarzy i oczu (m.in. gogle i okulary ochronne, okulary przeciwodpryskowe, przyłbice i okulary spawalnicze, osłony twarzy) powinny być stosowane, jeżeli na stanowisku pracy występują takie zagrożenia jak promieniowanie optyczne, łuk elektryczny, pyły i gazy lub istnieje możliwość odprysków (ciał stałych, stopionych metali) albo rozprysków cieczy. Zobacz