BHP przy pracach w zbiornikach
Przepisy, ustawy

BHP przy pracach w zbiornikach

Przed przystąpieniem pracowników do pracy w zbiorniku osoba kierująca pracownikami musi poinformować ich o zakresie pracy, jaką mają wykonać, rodzaju zagrożeń, jakie mogą wystąpić, niezbędnych ŚOI i środkach ochrony zbiorowej, sposobie sygnalizacji między pracującymi wewnątrz zbiornika a asekurującymi ich na zewnątrz oraz o postępowaniu w razie zagrożenia. O jakich jeszcze zasadach BHP przy pracach w zbiornikach należy pamiętać? Zobacz
Słownik pojęć BHP – podstawowe pojęcia BHP, cz. II
Przepisy, ustawy

Słownik pojęć BHP – podstawowe pojęcia BHP, cz. II

Czym różni się teren zakładu pracy od stanowiska pracy, a urządzenia ochronne od środków ochrony zbiorowej? Kontynuujemy przegląd podstawowych pojęć, związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Słownik pojęć BHP zawiera definicje słów kluczowych, z jakimi można  spotkać się m.in. w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku. Zobacz