Odzież i obuwie antyelektrostatyczne
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Odzież i obuwie antyelektrostatyczne

Odzież i obuwie antyelektrostatyczne konieczne są w miejscach pracy, w których istnieje zagrożenie wybuchem (np. zakładach chemicznych, hutach, elektrowniach) i w przemyśle elektronicznym czy komputerowym. W atmosferze wybuchowej ładunek elektrostatyczny może być iskrą zapłonową i stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Ładunki elektryczne mogą także powodować uszkodzenia czułych elementów, np. mikroprocesorów. Zobacz
Znaki antystatyczne, kopalnie
Oznakowanie obiektów

Znaki antystatyczne, kopalnie

W niektórych miejscach pracy, np. w kopalniach, obowiązują szczególnie restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa – ze względu na zagrożenie wybuchem, które może być spowodowane nagromadzeniem ładunków elektrostatycznych w powietrzu. Konieczne jest wówczas zaopatrzenie pracowników w odzież antystatyczną i wyposażenie przestrzeni w odpowiedni sprzęt, również w znaki antystatyczne – takie, które nie gromadzą ładunków elektrycznych. Zobacz