Odzież i obuwie antyelektrostatyczne
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Odzież i obuwie antyelektrostatyczne

Odzież i obuwie antyelektrostatyczne konieczne są w miejscach pracy, w których istnieje zagrożenie wybuchem (np. zakładach chemicznych, hutach, elektrowniach) i w przemyśle elektronicznym czy komputerowym. W atmosferze wybuchowej ładunek elektrostatyczny może być iskrą zapłonową i stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Ładunki elektryczne mogą także powodować uszkodzenia czułych elementów, np. mikroprocesorów. Zobacz