Minimalne wymagania dla znaków akustycznych
Przepisy, ustawy

Minimalne wymagania dla znaków akustycznych

Różnego rodzaju znaki (ochrony przeciwpożarowej, ewakuacyjne, bhp) ostrzegają przed niebezpieczeństwami, wskazują na umieszczenie gaśnic i innego sprzętu przeciwpożarowego lub pomagają w przeprowadzeniu sprawnej ewakuacji. Znaki akustyczne mają na celu ostrzeżenie przed grożącym niebezpieczeństwem i wezwania ludzi do podjęcia określonych działań. Jakie są minimalne wymagania dla znaków akustycznych? Zobacz