Minimalne wymagania dla komunikatów werbalnych
Oznakowanie obiektów Przepisy, ustawy

Minimalne wymagania dla komunikatów werbalnych

Znaki bezpieczeństwa mogą przybierać różne formy. Najbardziej oczywistą i chyba najczęściej spotykaną formą są tabliczki z piktogramami, ale możemy spotkać się również ze znakami świetlnymi, akustycznymi, ręcznymi czy komunikatami werbalnymi. Minimalne wymagania dla komunikatów werbalnych znajdziemy w unijnej dyrektywie 92/58/EWG. Co trzeba o nich wiedzieć i czym się charakteryzują? Zobacz
Minimalne wymagania dla znaków akustycznych
Przepisy, ustawy

Minimalne wymagania dla znaków akustycznych

Różnego rodzaju znaki (ochrony przeciwpożarowej, ewakuacyjne, bhp) ostrzegają przed niebezpieczeństwami, wskazują na umieszczenie gaśnic i innego sprzętu przeciwpożarowego lub pomagają w przeprowadzeniu sprawnej ewakuacji. Znaki akustyczne mają na celu ostrzeżenie przed grożącym niebezpieczeństwem i wezwania ludzi do podjęcia określonych działań. Jakie są minimalne wymagania dla znaków akustycznych? Zobacz