Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – przepisy ogólne
Oznakowanie obiektów Przepisy, ustawy

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – przepisy ogólne

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne to szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami, ustępy, jadalnie, pomieszczenia przeznaczone do wypoczynku i/lub do ogrzewania się pracowników, a także pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej. Wymagania dla tego rodzaju pomieszczeń znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku. Zobacz
Pomieszczenia do prania i przechowywania odzieży roboczej
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Pomieszczenia do prania i przechowywania odzieży roboczej

Pomieszczenia do prania i przechowywania odzieży roboczej muszą spełniać określone wymagania, zawarte w załączniku nr 3 (Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych) do Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Co warto wiedzieć na ten temat? Zobacz