Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – przepisy ogólne
Oznakowanie obiektów Przepisy, ustawy

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – przepisy ogólne

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne to szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami, ustępy, jadalnie, pomieszczenia przeznaczone do wypoczynku i/lub do ogrzewania się pracowników, a także pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej. Wymagania dla tego rodzaju pomieszczeń znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku. Zobacz