Trasy ruchu, przeszkody i niebezpieczne miejsca – znaki
Przepisy, ustawy

Trasy ruchu, przeszkody i niebezpieczne miejsca – znaki

Nie tylko stosowanie odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej (np. rękawic, kasków ochronnych czy gogli), ale również właściwe oznakowanie miejsca pracy to czynniki, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa pracowników. Odpowiednio oznaczone muszą być m.in. trasy ruchu, przeszkody i niebezpieczne miejsca na terenie zakładu pracy. Minimalne wymagania dla takich znaków można znaleźć w załączniku do Dyrektywy 92/58/EWG. Zobacz