Promieniowanie jonizujące – bezpieczeństwo i znaki
Odzież ochronna i BHP

Promieniowanie jonizujące – bezpieczeństwo i znaki

Promieniowanie jonizujące może odnosić się do promieniowania cząsteczkowego (korpuskularnego) lub elektromagnetycznego. Podczas przenikania przez materię promieniowanie to powoduje jonizację, czyli oderwanie się przynajmniej jednego elektronu od atomu lub cząsteczki danej materii. Substancje emitujące promieniowanie jonizujące nazywamy promieniotwórczymi (radioaktywnymi). Zobacz