Tablice ADR 3291
Oznakowanie i przepisy ADR

Tablice ADR 3291

Tablice ADR 3291 wykorzystuje się do oznaczania jednostek transportujących odpady medyczne. Kiedy są niezbędne, jak oznacza się jednostki transportujące materiały zakaźne? Zobacz
Wypadek lub awaria przy transporcie ADR
Przepisy, ustawy

Wypadek lub awaria przy transporcie ADR

Według NIK każdego dnia na polskie drogi wyjeżdża ponad 20 tysięcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (paliwa płynne, gazy skroplone, substancje toskyyczne i żrące). Jak powinien postępować kierowca i załoga pojazdu, jeżeli wydarzy się wypadek lub awaria przy transporcie ADR? Zobacz