Znaki na pojemnikach i rurach – minimalne wymagania
Oznakowanie obiektów Przepisy, ustawy

Znaki na pojemnikach i rurach – minimalne wymagania

Zbiorniki i pojemniki używane w pracy z użyciem niebezpiecznych substancji i preparatów lub stosowane do ich magazynowania, a także widoczne rury zawierające lub transportujące substancje i preparaty, które stanowią zagrożenie, muszą być odpowiednio etykietowane (piktogramem lub symbolem na kolorowym tle). Warunki, jakie powinny spełniać znaki na pojemnikach i rurach, znaleźć można w Dyrektywie  92/58/EWG. Zobacz
ADR-RID – piktogramy
Przepisy, ustawy

ADR-RID – piktogramy

Konwencja ADR została sporządzona w Genewie, 30 września 1957. Pierwotnie podpisało ją 9 państw sygnatariuszy, jednak na chwilę obecną obowiązuje praktycznie w całej Europie (wyjątek stanowi tu Wielka Brytania, która posiada odrębne oznaczenia). ADR-RID jest systemem piktogramów ostrzegawczych, wykorzystywanych przy transporcie materiałów niebezpiecznych. Zobacz