Norma PN-E-08501:1998
Przepisy, ustawy

Norma PN-E-08501:1998

Szafy, rozdzielnice elektryczne i wszelkie urządzenia pod napięciem stanowią duże zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, zwłaszcza dla osób postronnych. Jest więc sprawą oczywistą, że takie miejsca muszą być wyraźnie oznaczone, a znaki powinny jasno wskazywać na rodzaj niebezpieczeństwa. Zobacz