Wymagania dla pomieszczeń pracy
Przepisy, ustawy

Wymagania dla pomieszczeń pracy

Przepisy ogólne, które określają wymagania dla pomieszczeń pracy znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku. Przepisy mówią m.in. o pomieszczeniach pracy, które znajdują się poniżej poziomu otaczającego terenu. Zobacz