Dokumentacja techniczna ŚOI
Przepisy, ustawy

Dokumentacja techniczna ŚOI

Dla środków ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji wymagana jest ocena typu WE. Wniosek o taką ocenę składa producent (lub jego przedstawiciel) i musi on zawierać zarówno dane producenta i zakładu produkującego dany środek ochrony osobistej, jak i pełną dokumentację techniczną dla danego ŚOI. Co musi zawierać dokumentacja techniczna ŚOI we wniosku o ocenę typu WE? Zobacz