Dodatkowe wymagania dla ŚOI
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Dodatkowe wymagania dla ŚOI

Dyrektywa 89/686/EWG określa podstawowe wymagania, jakie powinny spełniać wszystkie środki ochrony indywidualnej, dopuszczone do obrotu w państwach UE. Oprócz tego w Dyrektywie znajdziemy również dodatkowe wymagania dla ŚOI, wspólne dla różnych klas lub typów środków ochrony indywidualnej. Zobacz
System kontroli jakości WE dla produktu finalnego
Przepisy, ustawy

System kontroli jakości WE dla produktu finalnego

Środki ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji muszą być poddawane szczegółowej kontroli, czy spełniają wszystkie określone dla nich wymagania, nie tylko na etapie ich projektowania. Bardzo ważną kwestią jest również ocena jakości już wyprodukowanych ŚOI. Narzędziem, który umożliwia taki nadzór jest system kontroli jakości WE dla produktu finalnego. Zobacz
Procedury oceny typu WE
Przepisy, ustawy

Procedury oceny typu WE

Ocena zgodności typu WE wymagana jest dla środków ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji. Producent musi wykazać, że ŚOI, a także proces produkcji jest zgodny z wymaganiami norm zharmonizowanych i określonych przepisów prawnych. Procedury oceny typu WE opisane zostały w Dyrektywie 89/686/EWG. Zobacz
Dobór środków ochrony indywidualnej
Odzież ochronna i BHP

Dobór środków ochrony indywidualnej

Przed zaopatrzeniem pracowników w środki ochrony indywidualnej pracodawca powinien upewnić się, że środki te są adekwatne do istniejącego zagrożenia, a także uwzględnić warunki istniejące w danym miejscu pracy oraz wymagania ergonomii i stan zdrowia pracownika. Środki ochrony indywidualnej powinny być również odpowiednie dopasowane do użytkownika. Na jakich jeszcze zasadach powinien być przeprowadzony dobór środków ochrony indywidualnej dla pracowników? Zobacz