Przepisy dot. ogrzewania i wentylacji w miejscu pracy
Przepisy, ustawy

Przepisy dot. ogrzewania i wentylacji w miejscu pracy

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Optymalne warunki podczas wszelkich prac wpływają na bezpieczeństwo i komfort osób zatrudnionych. Przepisy dot. ogrzewania i wentylacji w miejscu pracy znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobacz